Sponsored Links

Skincraft

Skincraft là một trong những Trò chơi Minecraft mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Skincraft là một công cụ tạo da tuyệt vời cho trò chơi Minecraft sử thi. Sử dụng trình tạo da mạnh mẽ của trò chơi, bạn có thể thiết kế một loạt các nhân vật khác nhau để sử dụng trong Minecraft. Đầu tiên, bạn có thể chọn cài đặt nền trên da của mình - bạn có thể chọn thế giới nước, lâu đài khổng lồ hoặc thậm chí là cảnh hoàng hôn pixel tuyệt đẹp. Khi bạn đã chọn nền, sau đó bạn có thể chỉnh sửa các phần riêng lẻ của nhân vật của mình.

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Skincraft

Sponsored Links

Skincraft

Skincraft là một trong những Trò chơi Minecraft mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Skincraft là một công cụ tạo da tuyệt vời cho trò chơi Minecraft sử thi. Sử dụng trình tạo da mạnh mẽ của trò chơi, bạn có thể thiết kế một loạt các nhân vật khác nhau để sử dụng trong Minecraft. Đầu tiên, bạn có thể chọn cài đặt nền trên da của mình - bạn có thể chọn thế giới nước, lâu đài khổng lồ hoặc thậm chí là cảnh hoàng hôn pixel tuyệt đẹp. Khi bạn đã chọn nền, sau đó bạn có thể chỉnh sửa các phần riêng lẻ của nhân vật của mình.
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use Flash Player plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Skincraft"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: