Sponsored Links

Happy Glass 2

Happy Glass 2 là một trong những Trò chơi Vật lý mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Bạn cần sử dụng cảm xúc của mình để kiểm soát lượng nước để chất lỏng trong ly vượt quá dòng nước nhưng không tràn ra ngoài. Tôi tin rằng bạn có thể làm cho kính cười! Trò chơi dễ vận hành, nhưng khó để làm chủ. Tận hưởng và vui chơi!

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Happy Glass 2

Sponsored Links

Happy Glass 2

Happy Glass 2 là một trong những Trò chơi Vật lý mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Bạn cần sử dụng cảm xúc của mình để kiểm soát lượng nước để chất lỏng trong ly vượt quá dòng nước nhưng không tràn ra ngoài. Tôi tin rằng bạn có thể làm cho kính cười! Trò chơi dễ vận hành, nhưng khó để làm chủ. Tận hưởng và vui chơi!
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use UGameZone Flash Enabler plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
Sponsored Links
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Thông tin trò chơi

Sponsored Links

Game Ratings

94%

Vở kịch 2210

Xêp hạng 94%

Phiếu bầu 789

789 
178
Category
Jogos de Física
Sự miêu tả

Happy Glass 2 là một trong những Trò chơi Vật lý mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Bạn cần sử dụng cảm xúc của mình để kiểm soát lượng nước để chất lỏng trong ly vượt quá dòng nước nhưng không tràn ra ngoài. Tôi tin rằng bạn có thể làm cho kính cười! Trò chơi dễ vận hành, nhưng khó để làm chủ. Tận hưởng và vui chơi!

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Happy Glass 2"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: