Sponsored Links

Papa's Pastaria

Papa's Pastaria là một trong những Trò chơi Nhà hàng mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Đó là một đám cưới điểm đến ở thị trấn ven sông Portallini, quê hương của Papa's Pastaria! Bạn đang phụ trách nhà hàng mới nhất của Papa, nơi bạn sẽ nhận đặt hàng, nấu mì, thêm nước sốt và lớp phủ để tạo nên một đĩa mì hoàn hảo! Bạn có thể cải thiện công việc của mình khi kiếm được tiền, cũng có thể thuê một máy chủ để giúp nhận đơn đặt hàng!

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Papa's Pastaria

Sponsored Links

Papa's Pastaria

Papa's Pastaria là một trong những Trò chơi Nhà hàng mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Đó là một đám cưới điểm đến ở thị trấn ven sông Portallini, quê hương của Papa's Pastaria! Bạn đang phụ trách nhà hàng mới nhất của Papa, nơi bạn sẽ nhận đặt hàng, nấu mì, thêm nước sốt và lớp phủ để tạo nên một đĩa mì hoàn hảo! Bạn có thể cải thiện công việc của mình khi kiếm được tiền, cũng có thể thuê một máy chủ để giúp nhận đơn đặt hàng!
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use Flash Player plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Papa's Pastaria"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: