Sponsored Links

Minecraft Tower Defense

Minecraft Tower Defense là một trong những Trò chơi phòng thủ Tháp mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Bắt đầu trò chơi bằng cách đào một con đường đến nhà bạn. Khi bạn đã tạo một đường dẫn, bạn phải xây dựng các tháp pháo dọc theo nó để tiêu diệt đám đông xâm lược trước khi chúng tiếp cận bạn. Việc xây dựng và nâng cấp các tháp pháo đòi hỏi tài nguyên, có được bằng cách tiêu diệt kẻ thù. Bạn cũng có thể sử dụng tài nguyên của mình để đặt bẫy trên đường đi của kẻ thù. Bạn sẽ mất một trái tim mỗi khi kẻ thù đến với bạn, và trò chơi kết thúc khi bạn mất hết trái tim.

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Minecraft Tower Defense

Sponsored Links

Minecraft Tower Defense

Minecraft Tower Defense là một trong những Trò chơi phòng thủ Tháp mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Bắt đầu trò chơi bằng cách đào một con đường đến nhà bạn. Khi bạn đã tạo một đường dẫn, bạn phải xây dựng các tháp pháo dọc theo nó để tiêu diệt đám đông xâm lược trước khi chúng tiếp cận bạn. Việc xây dựng và nâng cấp các tháp pháo đòi hỏi tài nguyên, có được bằng cách tiêu diệt kẻ thù. Bạn cũng có thể sử dụng tài nguyên của mình để đặt bẫy trên đường đi của kẻ thù. Bạn sẽ mất một trái tim mỗi khi kẻ thù đến với bạn, và trò chơi kết thúc khi bạn mất hết trái tim.
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use Flash Player plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Minecraft Tower Defense"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: