Sponsored Links

Grand Theft Shooter 2

Grand Theft Shooter 2 là một trò chơi bắn súng. Bạn có thể chơi Grand Theft Shooter 2 trong trình duyệt của mình miễn phí. Giết tất cả kẻ thù như trộm cắp lớn. Bắn một hộp thả để tăng HP, kiếm điểm và như vậy. Bạn có thể chuyển vũ khí giữa súng bắn tỉa và súng máy. Hãy cố gắng sống sót lâu hơn và kiếm được nhiều điểm hơn! <b> Điều khiển </ b>: Nhấp chuột để bắn, Q để chuyển vũ khí.

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Grand Theft Shooter 2

Sponsored Links

Grand Theft Shooter 2

Grand Theft Shooter 2 là một trò chơi bắn súng. Bạn có thể chơi Grand Theft Shooter 2 trong trình duyệt của mình miễn phí. Giết tất cả kẻ thù như trộm cắp lớn. Bắn một hộp thả để tăng HP, kiếm điểm và như vậy. Bạn có thể chuyển vũ khí giữa súng bắn tỉa và súng máy. Hãy cố gắng sống sót lâu hơn và kiếm được nhiều điểm hơn! <b> Điều khiển </ b>: Nhấp chuột để bắn, Q để chuyển vũ khí.
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use UGameZone Flash Enabler plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
Q
Sponsored Links
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Thông tin trò chơi

Sponsored Links

Game Ratings

87%

Vở kịch 1580

Xêp hạng 87%

Phiếu bầu 762

762 
124
Category
FPS Games
Sự miêu tả

Grand Theft Shooter 2 là một trò chơi bắn súng. Bạn có thể chơi Grand Theft Shooter 2 trong trình duyệt của mình miễn phí. Giết tất cả kẻ thù như trộm cắp lớn. Bắn một hộp thả để tăng HP, kiếm điểm và như vậy. Bạn có thể chuyển vũ khí giữa súng bắn tỉa và súng máy. Hãy cố gắng sống sót lâu hơn và kiếm được nhiều điểm hơn! <b> Điều khiển </ b>: Nhấp chuột để bắn, Q để chuyển vũ khí.

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Grand Theft Shooter 2"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: