Sponsored Links

Mine Blocks

Mine Blocks là một trò chơi khai thác 2D tuyệt vời. Khai thác, xây dựng, chế tạo và khám phá thế giới của bạn. Để bắt đầu cuộc sống ở một thế giới mới, bạn nên bắt đầu bằng việc thu thập gỗ. Chúc vui vẻ!

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Mine Blocks

Sponsored Links

Mine Blocks

Mine Blocks là một trò chơi khai thác 2D tuyệt vời. Khai thác, xây dựng, chế tạo và khám phá thế giới của bạn. Để bắt đầu cuộc sống ở một thế giới mới, bạn nên bắt đầu bằng việc thu thập gỗ. Chúc vui vẻ!
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use Flash Player plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
WASD123456789
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Mine Blocks"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: