Sponsored Links

Minecraft Hidden Car Keys

Minecraft Hidden Car Keys là một trong những Trò chơi tìm đồ vật ẩn mà bạn có thể chơi trên UGameZone.com miễn phí. Nhiệm vụ của bạn là tìm ra tất cả các khóa ẩn. Mỗi bức ảnh có 15 phím ẩn. Bạn phải hoàn thành nó trong thời gian giới hạn, nếu không, bạn sẽ mất. Có 5 cấp độ để bạn mở khóa. Có một thời gian tốt!

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Minecraft Hidden Car Keys

Sponsored Links

Minecraft Hidden Car Keys

Minecraft Hidden Car Keys là một trong những Trò chơi tìm đồ vật ẩn mà bạn có thể chơi trên UGameZone.com miễn phí. Nhiệm vụ của bạn là tìm ra tất cả các khóa ẩn. Mỗi bức ảnh có 15 phím ẩn. Bạn phải hoàn thành nó trong thời gian giới hạn, nếu không, bạn sẽ mất. Có 5 cấp độ để bạn mở khóa. Có một thời gian tốt!
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use UGameZone Flash Enabler plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Minecraft Hidden Car Keys"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: