Sponsored Links

Wheely 5

Wheely 5 là một trong những Trò chơi Wheely mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Thế giới của Wheely đang gặp nguy hiểm! Một thiên thạch va vào Trái đất. Giúp Wheely tìm đường qua tất cả các cấp của Wheely 5 Armageddon. Giải quyết các câu đố, tìm tất cả các đồ vật và tránh xa mọi nguy hiểm.

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Wheely 5

Sponsored Links

Wheely 5

Wheely 5 là một trong những Trò chơi Wheely mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Thế giới của Wheely đang gặp nguy hiểm! Một thiên thạch va vào Trái đất. Giúp Wheely tìm đường qua tất cả các cấp của Wheely 5 Armageddon. Giải quyết các câu đố, tìm tất cả các đồ vật và tránh xa mọi nguy hiểm.
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use UGameZone Flash Enabler plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Wheely 5"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: