Sponsored Links

Escaping The Prison

Thoát khỏi nhà tù là một trong những trò chơi Henry Stickmin mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Đây là phần tiếp theo của Breaking the Bank! Điều này hơi khác một chút so với người tiền nhiệm của nó, tuy nhiên. Bạn thực sự có thể giành chiến thắng! Có ba kết thúc chiến thắng khác nhau cho trò chơi này. Bạn có thể thoát khỏi Lame Way, Sneaky Way hoặc Badass Way. Xem nếu bạn có thể tìm thấy tất cả!

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Escaping The Prison

Sponsored Links

Escaping The Prison

Thoát khỏi nhà tù là một trong những trò chơi Henry Stickmin mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Đây là phần tiếp theo của Breaking the Bank! Điều này hơi khác một chút so với người tiền nhiệm của nó, tuy nhiên. Bạn thực sự có thể giành chiến thắng! Có ba kết thúc chiến thắng khác nhau cho trò chơi này. Bạn có thể thoát khỏi Lame Way, Sneaky Way hoặc Badass Way. Xem nếu bạn có thể tìm thấy tất cả!
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use Flash Player plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Escaping The Prison"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: