Sponsored Links

Wheely 8

Wheely 8 là một trong những Game chơi Wheely mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Wheely đã đi hẹn hò với bạn gái của mình, Jolie. Họ quyết định đi dã ngoại. Họ đã có một thời gian tuyệt vời cho đến khi bất ngờ có một UFO rơi xuống sau họ. Có những người bên ngoài hành tinh bị mất và cần giúp đỡ trong công việc tìm kiếm hành tinh của họ. Wheely bắt đầu phiêu lưu của mình để tìm bản đồ đến hành tinh của họ.

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Wheely 8

Sponsored Links

Wheely 8

Wheely 8 là một trong những Game chơi Wheely mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Wheely đã đi hẹn hò với bạn gái của mình, Jolie. Họ quyết định đi dã ngoại. Họ đã có một thời gian tuyệt vời cho đến khi bất ngờ có một UFO rơi xuống sau họ. Có những người bên ngoài hành tinh bị mất và cần giúp đỡ trong công việc tìm kiếm hành tinh của họ. Wheely bắt đầu phiêu lưu của mình để tìm bản đồ đến hành tinh của họ.
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use UGameZone Flash Enabler plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Wheely 8"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: