Sponsored Links

Wheely 3

Wheely 3 là một trong những Trò chơi Wheely mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Đã trở lại! Trong phần tiếp theo thứ ba của trò chơi theo phong cách vật lý và nhấp chuột dễ thương, bạn phải giúp chiếc xe Beetle dễ thương có được một cặp bánh xe mới cho wifey của mình. Tìm manh mối và làm sáng tỏ tất cả các câu đố để có thể tiến bộ Wheely 3. Tận hưởng và vui chơi!

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Wheely 3

Sponsored Links

Wheely 3

Wheely 3 là một trong những Trò chơi Wheely mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Đã trở lại! Trong phần tiếp theo thứ ba của trò chơi theo phong cách vật lý và nhấp chuột dễ thương, bạn phải giúp chiếc xe Beetle dễ thương có được một cặp bánh xe mới cho wifey của mình. Tìm manh mối và làm sáng tỏ tất cả các câu đố để có thể tiến bộ Wheely 3. Tận hưởng và vui chơi!
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use UGameZone Flash Enabler plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Wheely 3"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: