Sponsored Links

Wheely 4

Wheely 4 là một trong những Game chơi Wheely mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Help Wheely du hành xuyên thời gian bằng cách đến cờ đỏ. I’m into Wheely to make Anh ta di chuyển, và nhấn vào những thứ khác để dọn dẹp đường đi của anh ta. Bạn có thể tìm thấy bánh và một chiếc xe hơi nhỏ ở mỗi cấp độ?

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Wheely 4

Sponsored Links

Wheely 4

Wheely 4 là một trong những Game chơi Wheely mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Help Wheely du hành xuyên thời gian bằng cách đến cờ đỏ. I’m into Wheely to make Anh ta di chuyển, và nhấn vào những thứ khác để dọn dẹp đường đi của anh ta. Bạn có thể tìm thấy bánh và một chiếc xe hơi nhỏ ở mỗi cấp độ?
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use UGameZone Flash Enabler plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Wheely 4"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: