Sponsored Links

Christmas Pong

Giáng sinh Pong là một trong những trò chơi Giáng sinh mà bạn có thể chơi trên Ugamezone.com miễn phí. Đây là một lần lặp tuyệt vời cho Pông cổ điển vượt thời gian thưởng thức trò chơi pong này trong chế độ một hoặc hai người chơi di chuyển mái chèo lên hoặc xuống và ghi điểm được theo dõi ở trên cùng của màn hình.

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Christmas Pong

Sponsored Links

Christmas Pong

Giáng sinh Pong là một trong những trò chơi Giáng sinh mà bạn có thể chơi trên Ugamezone.com miễn phí. Đây là một lần lặp tuyệt vời cho Pông cổ điển vượt thời gian thưởng thức trò chơi pong này trong chế độ một hoặc hai người chơi di chuyển mái chèo lên hoặc xuống và ghi điểm được theo dõi ở trên cùng của màn hình.
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use UGameZone Flash Enabler plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
WS
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Christmas Pong"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: