Sponsored Links

Hostage Rescue

Giải cứu con tin là một trong những Trò chơi FPS mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Hãy là người hùng sử thi trong trò chơi bắn súng hành động này! Nhắm chính xác và bắn hạ tất cả các baddies để cứu cấp con tin sau khi lên cấp. Chúc may mắn!

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Hostage Rescue

Sponsored Links

Hostage Rescue

Giải cứu con tin là một trong những Trò chơi FPS mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Hãy là người hùng sử thi trong trò chơi bắn súng hành động này! Nhắm chính xác và bắn hạ tất cả các baddies để cứu cấp con tin sau khi lên cấp. Chúc may mắn!
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use UGameZone Flash Enabler plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Hostage Rescue"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: