Sponsored Links

Rebel Attack Shooter

Dead Zone Shooter là một trong những Trò chơi FPS mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Bắn hạ những kẻ khủng bố trước khi chúng giết bạn. Bạn là người duy nhất sống sót trong vùng chết và nhiệm vụ của bạn là sử dụng súng trường để bắn lính đánh thuê của kẻ thù và cố gắng sống sót để hoàn thành mỗi cấp độ. Sử dụng chuột để chơi.

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Rebel Attack Shooter

Sponsored Links

Rebel Attack Shooter

Dead Zone Shooter là một trong những Trò chơi FPS mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Bắn hạ những kẻ khủng bố trước khi chúng giết bạn. Bạn là người duy nhất sống sót trong vùng chết và nhiệm vụ của bạn là sử dụng súng trường để bắn lính đánh thuê của kẻ thù và cố gắng sống sót để hoàn thành mỗi cấp độ. Sử dụng chuột để chơi.
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use Flash Player plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Rebel Attack Shooter"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: