Sponsored Links

Storm City Mafia

Storm City Mafia là một trong những Trò chơi FPS mà bạn có thể chơi trên UGameZone.com miễn phí. Cuộc chiến đã bắt đầu. Chỉ có một vài chiến binh ưu tú đi ra đường. bạn có phải là một trong số họ không? Các băng đảng thống trị thành phố và cách duy nhất để cứu nhân loại là loại bỏ chúng. Trò chơi có nhiều cấp độ, và trong mỗi cấp độ, bạn sẽ phải hoàn thành mục tiêu của mình mà không chết. Bắn 100 kẻ thù, phá hủy xe của họ.

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Storm City Mafia

Sponsored Links

Storm City Mafia

Storm City Mafia là một trong những Trò chơi FPS mà bạn có thể chơi trên UGameZone.com miễn phí. Cuộc chiến đã bắt đầu. Chỉ có một vài chiến binh ưu tú đi ra đường. bạn có phải là một trong số họ không? Các băng đảng thống trị thành phố và cách duy nhất để cứu nhân loại là loại bỏ chúng. Trò chơi có nhiều cấp độ, và trong mỗi cấp độ, bạn sẽ phải hoàn thành mục tiêu của mình mà không chết. Bắn 100 kẻ thù, phá hủy xe của họ.
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use UGameZone Flash Enabler plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
Sponsored Links
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Thông tin trò chơi

Sponsored Links

Game Ratings

84%

Vở kịch 1310

Xêp hạng 84%

Phiếu bầu 949

949 
498
Category
First Person Shooter Games
Sự miêu tả

Storm City Mafia là một trong những Trò chơi FPS mà bạn có thể chơi trên UGameZone.com miễn phí. Cuộc chiến đã bắt đầu. Chỉ có một vài chiến binh ưu tú đi ra đường. bạn có phải là một trong số họ không? Các băng đảng thống trị thành phố và cách duy nhất để cứu nhân loại là loại bỏ chúng. Trò chơi có nhiều cấp độ, và trong mỗi cấp độ, bạn sẽ phải hoàn thành mục tiêu của mình mà không chết. Bắn 100 kẻ thù, phá hủy xe của họ.

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Storm City Mafia"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: