Sponsored Links

Counter City Strike Commando Action 2020

Counter Force là một trong những Trò chơi FPS mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Di chuyển chuột để nhắm vũ khí của bạn và nhấp chuột để bắn. Trong Counter Force, bạn có thể nhấn Space Bar để chuyển đổi giữa súng trường và súng lục. Nhấn R trong Counter-Force sẽ tải lại vũ khí của bạn. Đừng để kẻ thù của bạn trốn thoát, để tiến lên cấp độ tiếp theo. Tận hưởng và vui chơi!

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Counter City Strike Commando Action 2020

Sponsored Links

Counter City Strike Commando Action 2020

Counter Force là một trong những Trò chơi FPS mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Di chuyển chuột để nhắm vũ khí của bạn và nhấp chuột để bắn. Trong Counter Force, bạn có thể nhấn Space Bar để chuyển đổi giữa súng trường và súng lục. Nhấn R trong Counter-Force sẽ tải lại vũ khí của bạn. Đừng để kẻ thù của bạn trốn thoát, để tiến lên cấp độ tiếp theo. Tận hưởng và vui chơi!
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use UGameZone Flash Enabler plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
PR
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Counter City Strike Commando Action 2020"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: