Sponsored Links

Dinosaur Escape

Dinosaur Escape là một game bắn súng gây nghiện, bạn có thể chơi miễn phí trên trình duyệt của mình. Thoát khỏi Khủng long nguy hiểm trong Công viên kỷ Jura. Bạn phải chạy trốn trước khi Khủng long có được bạn! Sử dụng chuột để bắn. Chúc vui vẻ!

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Dinosaur Escape

Sponsored Links

Dinosaur Escape

Dinosaur Escape là một game bắn súng gây nghiện, bạn có thể chơi miễn phí trên trình duyệt của mình. Thoát khỏi Khủng long nguy hiểm trong Công viên kỷ Jura. Bạn phải chạy trốn trước khi Khủng long có được bạn! Sử dụng chuột để bắn. Chúc vui vẻ!
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use UGameZone Flash Enabler plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
Sponsored Links
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Thông tin trò chơi

Sponsored Links

Game Ratings

90%

Vở kịch 1850

Xêp hạng 90%

Phiếu bầu 725

725 
50
Category
shooter spiele
Sự miêu tả

Dinosaur Escape là một game bắn súng gây nghiện, bạn có thể chơi miễn phí trên trình duyệt của mình. Thoát khỏi Khủng long nguy hiểm trong Công viên kỷ Jura. Bạn phải chạy trốn trước khi Khủng long có được bạn! Sử dụng chuột để bắn. Chúc vui vẻ!

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Dinosaur Escape"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: