Sponsored Links

The Dino King

Dino King là một trong những Trò chơi đang chạy mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Bạn có thể giúp vua khủng long đạt đến đích? Trò chơi thử thách khả năng phản ứng nhanh của người chơi! Tôi chúc bạn đạt được một kết thúc suôn sẻ!

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

The Dino King

Sponsored Links

The Dino King

Dino King là một trong những Trò chơi đang chạy mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Bạn có thể giúp vua khủng long đạt đến đích? Trò chơi thử thách khả năng phản ứng nhanh của người chơi! Tôi chúc bạn đạt được một kết thúc suôn sẻ!
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use UGameZone Flash Enabler plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
Sponsored Links
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Thông tin trò chơi

Sponsored Links

Game Ratings

76%

Vở kịch 590

Xêp hạng 76%

Phiếu bầu 911

911 
422
Category
Esquivar-se e Correr
Sự miêu tả

Dino King là một trong những Trò chơi đang chạy mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Bạn có thể giúp vua khủng long đạt đến đích? Trò chơi thử thách khả năng phản ứng nhanh của người chơi! Tôi chúc bạn đạt được một kết thúc suôn sẻ!

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "The Dino King"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: