Sponsored Links

Zombie Killing Spree

Zombie Killing Spree là một trong những trò chơi Diệt Zombie mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Trong trò chơi, bạn điều khiển một người lính dũng cảm và hung dữ, người đã được giao nhiệm vụ tiêu diệt tất cả các thây ma. Bạn chỉ kiểm soát chuyển động của người lính của bạn - anh ta bắn tự động. Bạn phải phát hiện ra những thây ma mua giữ cho người lính của bạn di chuyển và vượt ra khỏi tầm tay nếu không những thây ma sẽ làm hỏng bạn!

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Zombie Killing Spree

Sponsored Links

Zombie Killing Spree

Zombie Killing Spree là một trong những trò chơi Diệt Zombie mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Trong trò chơi, bạn điều khiển một người lính dũng cảm và hung dữ, người đã được giao nhiệm vụ tiêu diệt tất cả các thây ma. Bạn chỉ kiểm soát chuyển động của người lính của bạn - anh ta bắn tự động. Bạn phải phát hiện ra những thây ma mua giữ cho người lính của bạn di chuyển và vượt ra khỏi tầm tay nếu không những thây ma sẽ làm hỏng bạn!
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use Flash Player plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Zombie Killing Spree"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: