Sponsored Links

Marvel The Avengers

Marvel The Avengers là một trong những Trò chơi bắn súng mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Giúp Iron Man bay qua bầu trời chiến đấu với mua xấu! Bắn hạ tất cả kẻ thù của bạn trong trò chơi lego hoành tráng này. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và Chuột để nhắm và bắn.

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Marvel The Avengers

Sponsored Links

Marvel The Avengers

Marvel The Avengers là một trong những Trò chơi bắn súng mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Giúp Iron Man bay qua bầu trời chiến đấu với mua xấu! Bắn hạ tất cả kẻ thù của bạn trong trò chơi lego hoành tráng này. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và Chuột để nhắm và bắn.
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use UGameZone Flash Enabler plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
Sponsored Links
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Thông tin trò chơi

Sponsored Links

Game Ratings

76%

Vở kịch 590

Xêp hạng 76%

Phiếu bầu 791

791 
182
Category
Shooting Games
Sự miêu tả

Marvel The Avengers là một trong những Trò chơi bắn súng mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Giúp Iron Man bay qua bầu trời chiến đấu với mua xấu! Bắn hạ tất cả kẻ thù của bạn trong trò chơi lego hoành tráng này. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và Chuột để nhắm và bắn.

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Marvel The Avengers"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: