Sponsored Links

Evil Hunter

Evil Hunter là một trong những trò chơi Tiêu diệt thây ma mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Màn hình cảm ứng để di chuyển sang trái hoặc phải, chạm vào quái vật để giết anh ta (chỉ khi bạn ở gần quái vật). Kiếm tiền và mua các nâng cấp mới cho bạn.

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Evil Hunter

Sponsored Links

Evil Hunter

Evil Hunter là một trong những trò chơi Tiêu diệt thây ma mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Màn hình cảm ứng để di chuyển sang trái hoặc phải, chạm vào quái vật để giết anh ta (chỉ khi bạn ở gần quái vật). Kiếm tiền và mua các nâng cấp mới cho bạn.
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use UGameZone Flash Enabler plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Evil Hunter"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: