Sponsored Links

Fireboy And Watergirl 4: The Crystal Temple

Bộ đôi này đã vượt qua thử thách của ba ngôi đền cổ khác. Bây giờ họ phải đối mặt với một trong những bí ẩn nhất chưa!

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Fireboy And Watergirl 4: The Crystal Temple

Sponsored Links

Fireboy And Watergirl 4: The Crystal Temple

Bộ đôi này đã vượt qua thử thách của ba ngôi đền cổ khác. Bây giờ họ phải đối mặt với một trong những bí ẩn nhất chưa!
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use Flash Player plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
WAD
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Fireboy And Watergirl 4: The Crystal Temple"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: