Sponsored Links

Money Movers 2

Puppy Blast là một trong những Game chơi Blast mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Trong trò chơi này, bạn phải ghép các khối màu lại với nhau để làm nổ chúng ra với chú chó con dễ thương của bạn. Khi bạn chơi, bạn có thể cố gắng đạt được các khối kết hợp khác nhau để có điểm cao hơn. Ngoài ra, nếu bạn tạo ra cao hơn số khối, bạn có thể kiếm được các sức mạnh đặc biệt giúp bạn xóa các cấp độ nhanh hơn.

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Money Movers 2

Sponsored Links

Money Movers 2

Puppy Blast là một trong những Game chơi Blast mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Trong trò chơi này, bạn phải ghép các khối màu lại với nhau để làm nổ chúng ra với chú chó con dễ thương của bạn. Khi bạn chơi, bạn có thể cố gắng đạt được các khối kết hợp khác nhau để có điểm cao hơn. Ngoài ra, nếu bạn tạo ra cao hơn số khối, bạn có thể kiếm được các sức mạnh đặc biệt giúp bạn xóa các cấp độ nhanh hơn.
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use UGameZone Flash Enabler plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
WAD
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Money Movers 2"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: