Sponsored Links

Among U: Red Imposter

Robot nhỏ dễ thương của chúng tôi đã trở lại. Vâng, tên của họ là một trong số chúng ta. Lần này, họ sẽ trải nghiệm một cuộc phiêu lưu khó quên trên tàu vũ trụ trong không gian. Trong trò chơi giữa U: Red Imposter, bạn sẽ đóng vai trò của một kẻ giết người cùng với chúng ta. Nhiệm vụ của bạn là tìm các robot bị phản bội trên tàu vũ trụ. Nếu bạn tìm thấy chúng, đừng ngần ngại giết chúng. Hãy nhớ rằng, đây là một nhiệm vụ rất bí mật. Bạn không thể được khám phá bởi bất cứ ai. Bạn đã sẵn sàng chưa? Rất vui vì bạn sẽ hoàn thành nhiệm vụ ở mỗi cấp độ!

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Among U: Red Imposter

Sponsored Links

Among U: Red Imposter

Robot nhỏ dễ thương của chúng tôi đã trở lại. Vâng, tên của họ là một trong số chúng ta. Lần này, họ sẽ trải nghiệm một cuộc phiêu lưu khó quên trên tàu vũ trụ trong không gian. Trong trò chơi giữa U: Red Imposter, bạn sẽ đóng vai trò của một kẻ giết người cùng với chúng ta. Nhiệm vụ của bạn là tìm các robot bị phản bội trên tàu vũ trụ. Nếu bạn tìm thấy chúng, đừng ngần ngại giết chúng. Hãy nhớ rằng, đây là một nhiệm vụ rất bí mật. Bạn không thể được khám phá bởi bất cứ ai. Bạn đã sẵn sàng chưa? Rất vui vì bạn sẽ hoàn thành nhiệm vụ ở mỗi cấp độ!
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use Flash Player plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Among U: Red Imposter"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: