Sponsored Links

Pregnant Anna And Baby Care

Sinh đôi của Anna là một trong những trò chơi dành cho bà bầu mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Ồ Anna đang mang thai, cô ấy sắp có em bé! Hãy gọi 911 và chăm sóc cô ấy trong khi chờ xe cứu thương. Oh! Họ là anh em sinh đôi! Một khi cặp song sinh được sinh ra, bạn cần phải chăm sóc chúng! Thay tã của chúng, nhét chúng vào và giúp Anna nuôi cặp song sinh dễ thương. Ôi, cặp song sinh dễ thương quá, chúng sẽ lớn lên khỏe mạnh. Anna, Kristoff và cặp song sinh, thật là một gia đình hạnh phúc!

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Pregnant Anna And Baby Care

Sponsored Links

Pregnant Anna And Baby Care

Sinh đôi của Anna là một trong những trò chơi dành cho bà bầu mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Ồ Anna đang mang thai, cô ấy sắp có em bé! Hãy gọi 911 và chăm sóc cô ấy trong khi chờ xe cứu thương. Oh! Họ là anh em sinh đôi! Một khi cặp song sinh được sinh ra, bạn cần phải chăm sóc chúng! Thay tã của chúng, nhét chúng vào và giúp Anna nuôi cặp song sinh dễ thương. Ôi, cặp song sinh dễ thương quá, chúng sẽ lớn lên khỏe mạnh. Anna, Kristoff và cặp song sinh, thật là một gia đình hạnh phúc!
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use UGameZone Flash Enabler plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Pregnant Anna And Baby Care"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: