Sponsored Links

Supercars Parking

Supercars Parking là một trong những trò chơi bãi đậu xe mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Supercars Parking là một trò chơi kỹ năng lái xe. Lái chiếc Lamborghini của bạn và tìm chỗ đậu xe. Bạn cần phải chọn 3 sao để xem vị trí của bạn ở đâu. Kiểm tra kỹ năng đậu xe lái xe của bạn ở bãi đậu xe phía trước, phía sau hoặc đậu xe song song trên đa giác 10 sai lệch. Chúc may mắn!

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Supercars Parking

Sponsored Links

Supercars Parking

Supercars Parking là một trong những trò chơi bãi đậu xe mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Supercars Parking là một trò chơi kỹ năng lái xe. Lái chiếc Lamborghini của bạn và tìm chỗ đậu xe. Bạn cần phải chọn 3 sao để xem vị trí của bạn ở đâu. Kiểm tra kỹ năng đậu xe lái xe của bạn ở bãi đậu xe phía trước, phía sau hoặc đậu xe song song trên đa giác 10 sai lệch. Chúc may mắn!
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use Flash Player plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Supercars Parking"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: