Sponsored Links

Police Parking

Police Đỗ xe là một trong những Trò chơi đỗ xe mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Trong trò chơi này, bạn phải điều khiển chiếc xe cảnh sát của chính mình và cố gắng thể hiện kỹ năng đỗ xe của mình. Trong mỗi thử thách đỗ xe, bạn phải lái xe qua đường và cố gắng đỗ xe cảnh sát càng nhanh càng tốt, bạn không thể đâm vào bất kỳ đối tượng hay phương tiện nào khác nếu không điểm của bạn sẽ bị giảm và thậm chí bạn có thể bị trượt hoàn toàn.

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Police Parking

Sponsored Links

Police Parking

Police Đỗ xe là một trong những Trò chơi đỗ xe mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Trong trò chơi này, bạn phải điều khiển chiếc xe cảnh sát của chính mình và cố gắng thể hiện kỹ năng đỗ xe của mình. Trong mỗi thử thách đỗ xe, bạn phải lái xe qua đường và cố gắng đỗ xe cảnh sát càng nhanh càng tốt, bạn không thể đâm vào bất kỳ đối tượng hay phương tiện nào khác nếu không điểm của bạn sẽ bị giảm và thậm chí bạn có thể bị trượt hoàn toàn.
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use UGameZone Flash Enabler plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
Sponsored Links
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Thông tin trò chơi

Sponsored Links

Game Ratings

89%

Vở kịch 1760

Xêp hạng 89%

Phiếu bầu 944

944 
488
Category
Jeux de voiture a garer
Sự miêu tả

Police Đỗ xe là một trong những Trò chơi đỗ xe mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Trong trò chơi này, bạn phải điều khiển chiếc xe cảnh sát của chính mình và cố gắng thể hiện kỹ năng đỗ xe của mình. Trong mỗi thử thách đỗ xe, bạn phải lái xe qua đường và cố gắng đỗ xe cảnh sát càng nhanh càng tốt, bạn không thể đâm vào bất kỳ đối tượng hay phương tiện nào khác nếu không điểm của bạn sẽ bị giảm và thậm chí bạn có thể bị trượt hoàn toàn.

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Police Parking"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: