Sponsored Links

George Pig Puzzle

George Pig Puzzle. Kéo các mảnh vào đúng vị trí bằng cách sử dụng chuột. Nhiều phần có thể được chọn bằng cách sử dụng Ctrl và Nhấp chuột trái. Bạn có thể chọn một trong bốn chế độ: dễ, trung bình, khó và chuyên gia. Chúc bạn có một thời gian vui vẻ!

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

George Pig Puzzle

Sponsored Links

George Pig Puzzle

George Pig Puzzle. Kéo các mảnh vào đúng vị trí bằng cách sử dụng chuột. Nhiều phần có thể được chọn bằng cách sử dụng Ctrl và Nhấp chuột trái. Bạn có thể chọn một trong bốn chế độ: dễ, trung bình, khó và chuyên gia. Chúc bạn có một thời gian vui vẻ!
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use Flash Player plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "George Pig Puzzle"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: