Sponsored Links

Peppa Pig Bat And Ball

Peppa Pig Bat And Ball là một trong những Trò chơi Peppa Pig mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Giúp Peppa Pig và bạn bè của cô ấy chơi Bat và Ball. Chọn nhân vật yêu thích của bạn để thành lập nhóm của bạn! Nhấp hoặc chạm vào màn hình khi bóng hoặc mũi tên ở trong khu vực màu xanh lá cây để đánh bóng hoặc ném bóng. Đứng ở khu vực bên phải để đón bóng.

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Peppa Pig Bat And Ball

Sponsored Links

Peppa Pig Bat And Ball

Peppa Pig Bat And Ball là một trong những Trò chơi Peppa Pig mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Giúp Peppa Pig và bạn bè của cô ấy chơi Bat và Ball. Chọn nhân vật yêu thích của bạn để thành lập nhóm của bạn! Nhấp hoặc chạm vào màn hình khi bóng hoặc mũi tên ở trong khu vực màu xanh lá cây để đánh bóng hoặc ném bóng. Đứng ở khu vực bên phải để đón bóng.
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use Flash Player plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Peppa Pig Bat And Ball"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: