Sponsored Links

Monster Truck Dinosaur Rescue

Hãy chơi trò chơi giải đố! Bạn chỉ cần kéo các mảnh vào vị trí ban đầu của nó. Bạn có thể hoàn thành toàn bộ bức tranh? Thử!

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Monster Truck Dinosaur Rescue

Sponsored Links

Monster Truck Dinosaur Rescue

Hãy chơi trò chơi giải đố! Bạn chỉ cần kéo các mảnh vào vị trí ban đầu của nó. Bạn có thể hoàn thành toàn bộ bức tranh? Thử!
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use UGameZone Flash Enabler plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
Sponsored Links
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Thông tin trò chơi

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Monster Truck Dinosaur Rescue"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: