Sponsored Links

Spiderman Hidden Stars

Đó là 15 sao trên 5 cấp độ. Sử dụng chuột và nhấp vào ngôi sao khi bạn nhìn thấy. Thời gian có hạn, vì vậy hãy nhanh chóng và tìm tất cả các ngôi sao ẩn trước khi hết thời gian. Bạn có 2 phút cho mỗi bức tranh và bạn có thể mắc 5 lỗi. Nếu bạn làm sai nhiều hơn, trò chơi sẽ kết thúc. Vì vậy, nếu bạn đã sẵn sàng để bắt đầu trò chơi và vui chơi!

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Spiderman Hidden Stars

Sponsored Links

Spiderman Hidden Stars

Đó là 15 sao trên 5 cấp độ. Sử dụng chuột và nhấp vào ngôi sao khi bạn nhìn thấy. Thời gian có hạn, vì vậy hãy nhanh chóng và tìm tất cả các ngôi sao ẩn trước khi hết thời gian. Bạn có 2 phút cho mỗi bức tranh và bạn có thể mắc 5 lỗi. Nếu bạn làm sai nhiều hơn, trò chơi sẽ kết thúc. Vì vậy, nếu bạn đã sẵn sàng để bắt đầu trò chơi và vui chơi!
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use Flash Player plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Spiderman Hidden Stars"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: