Sponsored Links

Snowball.io

Snowball.io là một trong những Trò chơi tuyết mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Làm cho một quả bóng tuyết lớn hơn và va vào nó để đối thủ ném chúng ra khỏi sân chơi. Bạn có thể tạo một quả bóng tuyết khổng lồ hoặc một số quả bóng nhỏ ... và bạn có thể ném nó trực tiếp vào đối thủ hoặc bắn tỉa chúng với nó ... điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào bạn.

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Snowball.io

Sponsored Links

Snowball.io

Snowball.io là một trong những Trò chơi tuyết mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Làm cho một quả bóng tuyết lớn hơn và va vào nó để đối thủ ném chúng ra khỏi sân chơi. Bạn có thể tạo một quả bóng tuyết khổng lồ hoặc một số quả bóng nhỏ ... và bạn có thể ném nó trực tiếp vào đối thủ hoặc bắn tỉa chúng với nó ... điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào bạn.
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use Flash Player plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Snowball.io"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: