Sponsored Links

Papa's Scooperia

Papa's Scooperia là một trong những Trò chơi Nhà hàng mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Papa's Scooperia là một trò chơi quản lý nhà hàng tuyệt vời trong sê-ri Papa Louie từ Flip line. Trong trò chơi, bạn phải bắt đầu và quản lý một cửa hàng kem và làm cho trẻ em và người lớn hài lòng với những cây kem ngon.

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Papa's Scooperia

Sponsored Links

Papa's Scooperia

Papa's Scooperia là một trong những Trò chơi Nhà hàng mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Papa's Scooperia là một trò chơi quản lý nhà hàng tuyệt vời trong sê-ri Papa Louie từ Flip line. Trong trò chơi, bạn phải bắt đầu và quản lý một cửa hàng kem và làm cho trẻ em và người lớn hài lòng với những cây kem ngon.
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use Flash Player plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Papa's Scooperia"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: