Sponsored Links

Super Mario Mushroom

Super Mario Mushroom là một trong những Trò chơi Phiêu lưu mà bạn có thể chơi trên UGameZone.com miễn phí. Mục tiêu của trò chơi này là thu thập càng nhiều nấm càng tốt. Sử dụng các phím mũi tên để điều khiển hướng của Mario và phím cách để thu thập nấm. Chúc vui vẻ!

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Super Mario Mushroom

Sponsored Links

Super Mario Mushroom

Super Mario Mushroom là một trong những Trò chơi Phiêu lưu mà bạn có thể chơi trên UGameZone.com miễn phí. Mục tiêu của trò chơi này là thu thập càng nhiều nấm càng tốt. Sử dụng các phím mũi tên để điều khiển hướng của Mario và phím cách để thu thập nấm. Chúc vui vẻ!
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use UGameZone Flash Enabler plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Super Mario Mushroom"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: