Sponsored Links

Mario&Luigi Rpg: Wariance

Mario và Luigi RPG gây nghiện thú vị: Wariance đang ở đây! Và bạn đóng vai trò của siêu huyền thoại Super Mario Bros. Ai sẽ đối mặt với những hóa thân xấu xa của họ, Wario và Waluigi để giải cứu vương quốc nấm và các công chúa đáng yêu thêm một lần nữa. Có một thời gian tốt!

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Mario&Luigi Rpg: Wariance

Sponsored Links

Mario&Luigi Rpg: Wariance

Mario và Luigi RPG gây nghiện thú vị: Wariance đang ở đây! Và bạn đóng vai trò của siêu huyền thoại Super Mario Bros. Ai sẽ đối mặt với những hóa thân xấu xa của họ, Wario và Waluigi để giải cứu vương quốc nấm và các công chúa đáng yêu thêm một lần nữa. Có một thời gian tốt!
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use Flash Player plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Mario&Luigi Rpg: Wariance"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: