Sponsored Links

Super Mario Bros Bp Oil Spill

Một công ty dầu mỏ vô đạo đức đang gây ô nhiễm Biển Đất. Tất nhiên, Super Mario Bros sẽ không để điều đó xảy ra! Che các rò rỉ từ các đường ống và chuyển hướng các quả bom được ném bởi những kẻ ác.

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Super Mario Bros Bp Oil Spill

Sponsored Links

Super Mario Bros Bp Oil Spill

Một công ty dầu mỏ vô đạo đức đang gây ô nhiễm Biển Đất. Tất nhiên, Super Mario Bros sẽ không để điều đó xảy ra! Che các rò rỉ từ các đường ống và chuyển hướng các quả bom được ném bởi những kẻ ác.
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use UGameZone Flash Enabler plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
ASP
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Super Mario Bros Bp Oil Spill"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: