Sponsored Links

Sonic Test Run

Sonic Test Run -Sonic the Hedgehog đã thách thức Shadow trong trò chơi Battle Cards. Trong vai Shadow, bạn phải đi khắp thế giới, dò la hết địa điểm này đến địa điểm khác để tìm kiếm các thẻ trận chiến mới. Trên đường đi, bạn sẽ phải chiến đấu với các nhân vật khác, cả tốt và xấu, để giành lấy chủ nhân, Sonic. Pha trộn giữa sự thú vị của Sonic và kỹ năng của một trò chơi thẻ bài, Sonic Test Run sẽ giữ cho bất kỳ người hâm mộ Sonic the Hedgehog thực sự nào hài lòng trong một thời gian dài.

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Sonic Test Run

Sponsored Links

Sonic Test Run

Sonic Test Run -Sonic the Hedgehog đã thách thức Shadow trong trò chơi Battle Cards. Trong vai Shadow, bạn phải đi khắp thế giới, dò la hết địa điểm này đến địa điểm khác để tìm kiếm các thẻ trận chiến mới. Trên đường đi, bạn sẽ phải chiến đấu với các nhân vật khác, cả tốt và xấu, để giành lấy chủ nhân, Sonic. Pha trộn giữa sự thú vị của Sonic và kỹ năng của một trò chơi thẻ bài, Sonic Test Run sẽ giữ cho bất kỳ người hâm mộ Sonic the Hedgehog thực sự nào hài lòng trong một thời gian dài.
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use UGameZone Flash Enabler plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Sonic Test Run "

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: