Sponsored Links

Ultimate Flash Sonic

Ultimate Flash Sonic là một game hành động. Bạn có thể chơi Ultimate Flash Sonic miễn phí trong trình duyệt của mình. Thưởng thức một trò chơi kinh điển của Sonic the Hedgehog với bản sao này của trò chơi Sonic gốc.

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Ultimate Flash Sonic

Sponsored Links

Ultimate Flash Sonic

Ultimate Flash Sonic là một game hành động. Bạn có thể chơi Ultimate Flash Sonic miễn phí trong trình duyệt của mình. Thưởng thức một trò chơi kinh điển của Sonic the Hedgehog với bản sao này của trò chơi Sonic gốc.
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use Flash Player plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Ultimate Flash Sonic"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: