Sponsored Links

Pro Racing GT

Sẵn sàng để cho những động cơ gầm rú? Một trò chơi đua xe từ trên xuống mới với nhiều đường đua và xe hơi để lựa chọn. Ngoài ra, bạn có nhiều chế độ đua. Pro Racing GT là một trò chơi xe hơi miễn phí, trên các mạch nhìn từ trên cao, nơi bạn sẽ phải đối mặt với hai chiếc xe khác, được điều khiển bởi máy tính, cho các cuộc đua trong sự nghiệp hoặc chế độ nhanh. Bạn sẽ bắt đầu bằng cách chọn mạch và mô hình chiếc xe của bạn trước khi cuộc đua bắt đầu. Một trò chơi trực tuyến có nhịp độ nhanh!

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Pro Racing GT

Sponsored Links

Pro Racing GT

Sẵn sàng để cho những động cơ gầm rú? Một trò chơi đua xe từ trên xuống mới với nhiều đường đua và xe hơi để lựa chọn. Ngoài ra, bạn có nhiều chế độ đua. Pro Racing GT là một trò chơi xe hơi miễn phí, trên các mạch nhìn từ trên cao, nơi bạn sẽ phải đối mặt với hai chiếc xe khác, được điều khiển bởi máy tính, cho các cuộc đua trong sự nghiệp hoặc chế độ nhanh. Bạn sẽ bắt đầu bằng cách chọn mạch và mô hình chiếc xe của bạn trước khi cuộc đua bắt đầu. Một trò chơi trực tuyến có nhịp độ nhanh!
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use UGameZone Flash Enabler plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
ZXRP
Sponsored Links
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Thông tin trò chơi

Sponsored Links

Game Ratings

86%

Vở kịch 1490

Xêp hạng 86%

Phiếu bầu 731

731 
62
Category
Car Games
Sự miêu tả

Sẵn sàng để cho những động cơ gầm rú? Một trò chơi đua xe từ trên xuống mới với nhiều đường đua và xe hơi để lựa chọn. Ngoài ra, bạn có nhiều chế độ đua. Pro Racing GT là một trò chơi xe hơi miễn phí, trên các mạch nhìn từ trên cao, nơi bạn sẽ phải đối mặt với hai chiếc xe khác, được điều khiển bởi máy tính, cho các cuộc đua trong sự nghiệp hoặc chế độ nhanh. Bạn sẽ bắt đầu bằng cách chọn mạch và mô hình chiếc xe của bạn trước khi cuộc đua bắt đầu. Một trò chơi trực tuyến có nhịp độ nhanh!

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Pro Racing GT"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: