Sponsored Links

Hill Climber

Hill Climber là một trong những Trò chơi đua xe mà bạn có thể chơi trên UGameZone.com miễn phí. Hill Climber là một trò chơi leo đồi, nơi bạn sẽ lái chiếc xe của mình đi qua một con đường gập ghềnh. Kiểm soát gia tốc để tránh tai nạn. Che khoảng cách tối đa và lập biên bản. Chúc may mắn.

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Hill Climber

Sponsored Links

Hill Climber

Hill Climber là một trong những Trò chơi đua xe mà bạn có thể chơi trên UGameZone.com miễn phí. Hill Climber là một trò chơi leo đồi, nơi bạn sẽ lái chiếc xe của mình đi qua một con đường gập ghềnh. Kiểm soát gia tốc để tránh tai nạn. Che khoảng cách tối đa và lập biên bản. Chúc may mắn.
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use UGameZone Flash Enabler plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
Sponsored Links
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Thông tin trò chơi

Sponsored Links

Game Ratings

81%

Vở kịch 1040

Xêp hạng 81%

Phiếu bầu 916

916 
432
Category
Racing Games
Sự miêu tả

Hill Climber là một trong những Trò chơi đua xe mà bạn có thể chơi trên UGameZone.com miễn phí. Hill Climber là một trò chơi leo đồi, nơi bạn sẽ lái chiếc xe của mình đi qua một con đường gập ghềnh. Kiểm soát gia tốc để tránh tai nạn. Che khoảng cách tối đa và lập biên bản. Chúc may mắn.

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Hill Climber"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: