Sponsored Links

Mario Racing Tournament

Giải đua Mario Racing là một trong những game đua xe mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Giải đua Mario Racing thực sự có 8 tay đua bao gồm một số chưa từng thấy trước đây. Ngoài ra còn có 8 bản đồ để hoàn thành trong trò chơi này và để hoàn thành một bản đồ, bạn phải hoàn thành ở vị trí số 1. Mỗi bản đồ được mô hình hóa, ở một mức độ nào đó, sau 8 nhân vật trong trò chơi.

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Mario Racing Tournament

Sponsored Links

Mario Racing Tournament

Giải đua Mario Racing là một trong những game đua xe mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Giải đua Mario Racing thực sự có 8 tay đua bao gồm một số chưa từng thấy trước đây. Ngoài ra còn có 8 bản đồ để hoàn thành trong trò chơi này và để hoàn thành một bản đồ, bạn phải hoàn thành ở vị trí số 1. Mỗi bản đồ được mô hình hóa, ở một mức độ nào đó, sau 8 nhân vật trong trò chơi.
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use UGameZone Flash Enabler plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
WASDQ
Sponsored Links
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Thông tin trò chơi

Sponsored Links

Game Ratings

78%

Vở kịch 770

Xêp hạng 78%

Phiếu bầu 923

923 
446
Category
Racing Games
Sự miêu tả

Giải đua Mario Racing là một trong những game đua xe mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Giải đua Mario Racing thực sự có 8 tay đua bao gồm một số chưa từng thấy trước đây. Ngoài ra còn có 8 bản đồ để hoàn thành trong trò chơi này và để hoàn thành một bản đồ, bạn phải hoàn thành ở vị trí số 1. Mỗi bản đồ được mô hình hóa, ở một mức độ nào đó, sau 8 nhân vật trong trò chơi.

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Mario Racing Tournament"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: