Sponsored Links

Ben 10 Xlr8 Avoid

Ben 10 XLR8 Tránh là một trong những trò chơi đang chạy mà bạn có thể chơi trên UgameZone.com miễn phí. Tránh Ben 10 XLR8 rất đơn giản để chơi vì nhiệm vụ là đạt đến cuối mỗi cấp bằng cách chạy và tránh chướng ngại vật trên đường đi. Nhưng sử dụng ngón tay của bạn một cách hiệu quả vì bạn có rất ít thời gian để quyết định đường dẫn bạn sẽ chuyển sang tránh chướng ngại vật. Khi bạn chạm vào các loại cây xương rồng, tất cả các công việc của bạn đều vô ích và trò chơi bắt đầu từ đầu. Nếu bạn muốn tạo nhiều điểm hơn, hãy cố gắng che đậy nhiều khoảng cách hơn. Thưởng thức và vui chơi!

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Ben 10 Xlr8 Avoid

Sponsored Links

Ben 10 Xlr8 Avoid

Ben 10 XLR8 Tránh là một trong những trò chơi đang chạy mà bạn có thể chơi trên UgameZone.com miễn phí. Tránh Ben 10 XLR8 rất đơn giản để chơi vì nhiệm vụ là đạt đến cuối mỗi cấp bằng cách chạy và tránh chướng ngại vật trên đường đi. Nhưng sử dụng ngón tay của bạn một cách hiệu quả vì bạn có rất ít thời gian để quyết định đường dẫn bạn sẽ chuyển sang tránh chướng ngại vật. Khi bạn chạm vào các loại cây xương rồng, tất cả các công việc của bạn đều vô ích và trò chơi bắt đầu từ đầu. Nếu bạn muốn tạo nhiều điểm hơn, hãy cố gắng che đậy nhiều khoảng cách hơn. Thưởng thức và vui chơi!
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use UGameZone Flash Enabler plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Ben 10 Xlr8 Avoid"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: