Sponsored Links

Ben 10 Escape Route

Ben 10 Escape Route là một trong những Trò chơi Logic mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Ben 10 muốn thu thập tất cả các quả cầu xanh, nhưng có những thứ có thể ngăn anh ta làm điều đó. Vẽ một đường màu xanh lá cây mỏng, để anh ta có thể bước lên nó và tìm lối ra.

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Ben 10 Escape Route

Sponsored Links

Ben 10 Escape Route

Ben 10 Escape Route là một trong những Trò chơi Logic mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Ben 10 muốn thu thập tất cả các quả cầu xanh, nhưng có những thứ có thể ngăn anh ta làm điều đó. Vẽ một đường màu xanh lá cây mỏng, để anh ta có thể bước lên nó và tìm lối ra.
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use UGameZone Flash Enabler plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Ben 10 Escape Route"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: