Sponsored Links

Elsa Baby Birth Caring

Elsa Baby Birth Caring là một trong những Trò chơi chăm sóc trẻ em mà bạn có thể chơi trên UGameZone.com miễn phí. Bây giờ, em bé của Elsa sẽ được sinh ra! Cô ấy cần giúp đỡ! Giúp cô ấy lấy những gì cô ấy cần, đưa cô ấy đến bệnh viện để phẫu thuật và sau đó chăm sóc em bé. Tận hưởng và vui chơi!

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Elsa Baby Birth Caring

Sponsored Links

Elsa Baby Birth Caring

Elsa Baby Birth Caring là một trong những Trò chơi chăm sóc trẻ em mà bạn có thể chơi trên UGameZone.com miễn phí. Bây giờ, em bé của Elsa sẽ được sinh ra! Cô ấy cần giúp đỡ! Giúp cô ấy lấy những gì cô ấy cần, đưa cô ấy đến bệnh viện để phẫu thuật và sau đó chăm sóc em bé. Tận hưởng và vui chơi!
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use UGameZone Flash Enabler plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
Sponsored Links
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Thông tin trò chơi

Sponsored Links

Game Ratings

89%

Vở kịch 1760

Xêp hạng 89%

Phiếu bầu 834

834 
268
Category
Jeux de Elsa
Sự miêu tả

Elsa Baby Birth Caring là một trong những Trò chơi chăm sóc trẻ em mà bạn có thể chơi trên UGameZone.com miễn phí. Bây giờ, em bé của Elsa sẽ được sinh ra! Cô ấy cần giúp đỡ! Giúp cô ấy lấy những gì cô ấy cần, đưa cô ấy đến bệnh viện để phẫu thuật và sau đó chăm sóc em bé. Tận hưởng và vui chơi!

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Elsa Baby Birth Caring"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: