Sponsored Links

Dino Jigsaw

Dino Jigsaw là một trong những Trò chơi ghép hình mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Bây giờ là thời gian cho trò chơi ghép hình tuyệt vời về khủng long, hãy giải câu đố! Bạn có thể chọn một trong chín hình ảnh và sau đó chọn một trong bốn chế độ. Chọn hình ảnh yêu thích của bạn và hoàn thành trò chơi ghép hình trong thời gian ngắn nhất có thể! Vui chơi và tận hưởng!

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Dino Jigsaw

Sponsored Links

Dino Jigsaw

Dino Jigsaw là một trong những Trò chơi ghép hình mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Bây giờ là thời gian cho trò chơi ghép hình tuyệt vời về khủng long, hãy giải câu đố! Bạn có thể chọn một trong chín hình ảnh và sau đó chọn một trong bốn chế độ. Chọn hình ảnh yêu thích của bạn và hoàn thành trò chơi ghép hình trong thời gian ngắn nhất có thể! Vui chơi và tận hưởng!
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use UGameZone Flash Enabler plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
Sponsored Links
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Thông tin trò chơi

Sponsored Links

Game Ratings

94%

Vở kịch 2210

Xêp hạng 94%

Phiếu bầu 879

879 
358
Category
Yap Boz Bulmaca
Sự miêu tả

Dino Jigsaw là một trong những Trò chơi ghép hình mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Bây giờ là thời gian cho trò chơi ghép hình tuyệt vời về khủng long, hãy giải câu đố! Bạn có thể chọn một trong chín hình ảnh và sau đó chọn một trong bốn chế độ. Chọn hình ảnh yêu thích của bạn và hoàn thành trò chơi ghép hình trong thời gian ngắn nhất có thể! Vui chơi và tận hưởng!

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Dino Jigsaw"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: