Sponsored Links

Twins New

Twins New là một trong những Trò chơi khối mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Trò chơi này thử thách khả năng phản ứng của người chơi và người chơi phải điều khiển cả hai quả bóng để tránh rơi vào ô vuông rơi xuống. Một khi trò chơi được chạm vào, nó thất bại.

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Twins New

Sponsored Links

Twins New

Twins New là một trong những Trò chơi khối mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Trò chơi này thử thách khả năng phản ứng của người chơi và người chơi phải điều khiển cả hai quả bóng để tránh rơi vào ô vuông rơi xuống. Một khi trò chơi được chạm vào, nó thất bại.
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use UGameZone Flash Enabler plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Twins New"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: