Sponsored Links

The Sorcerer

The Sorcerer là một trong những Trò chơi Zuma mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Cách chơi thực sự rất đơn giản, bạn cần lái hình tam giác qua các cổng, nhưng đừng để bị lừa, nó không hề dễ dàng như bạn tưởng đâu! Đôi khi bạn cần phải đi bên trái khi bạn nghĩ rằng bên phải nhanh hơn. Bạn có thể ghi được 100 điểm? Bây giờ, đó là một thách thức!

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

The Sorcerer

Sponsored Links

The Sorcerer

The Sorcerer là một trong những Trò chơi Zuma mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Cách chơi thực sự rất đơn giản, bạn cần lái hình tam giác qua các cổng, nhưng đừng để bị lừa, nó không hề dễ dàng như bạn tưởng đâu! Đôi khi bạn cần phải đi bên trái khi bạn nghĩ rằng bên phải nhanh hơn. Bạn có thể ghi được 100 điểm? Bây giờ, đó là một thách thức!
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use UGameZone Flash Enabler plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
Sponsored Links
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Thông tin trò chơi

Sponsored Links

Game Ratings

75%

Vở kịch 500

Xêp hạng 75%

Phiếu bầu 840

840 
280
Category
Jogos de Zuma
Sự miêu tả

The Sorcerer là một trong những Trò chơi Zuma mà bạn có thể chơi miễn phí trên UGameZone.com. Cách chơi thực sự rất đơn giản, bạn cần lái hình tam giác qua các cổng, nhưng đừng để bị lừa, nó không hề dễ dàng như bạn tưởng đâu! Đôi khi bạn cần phải đi bên trái khi bạn nghĩ rằng bên phải nhanh hơn. Bạn có thể ghi được 100 điểm? Bây giờ, đó là một thách thức!

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "The Sorcerer"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: