Sponsored Links

T - Rex Runner

T - Rex Runner là một trong những Trò chơi đang chạy mà bạn có thể chơi trên UGameZone.com miễn phí. Nhảy và cố gắng hết sức để tránh tất cả các chướng ngại vật. Hãy cẩn thận rằng khủng long của bạn sẽ tăng tốc! Thưởng thức!

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

T - Rex Runner

Sponsored Links

T - Rex Runner

T - Rex Runner là một trong những Trò chơi đang chạy mà bạn có thể chơi trên UGameZone.com miễn phí. Nhảy và cố gắng hết sức để tránh tất cả các chướng ngại vật. Hãy cẩn thận rằng khủng long của bạn sẽ tăng tốc! Thưởng thức!
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use UGameZone Flash Enabler plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
Sponsored Links
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Thông tin trò chơi

Sponsored Links

Game Ratings

85%

Vở kịch 1400

Xêp hạng 85%

Phiếu bầu 830

830 
260
Category
Esquivar-se e Correr
Sự miêu tả

T - Rex Runner là một trong những Trò chơi đang chạy mà bạn có thể chơi trên UGameZone.com miễn phí. Nhảy và cố gắng hết sức để tránh tất cả các chướng ngại vật. Hãy cẩn thận rằng khủng long của bạn sẽ tăng tốc! Thưởng thức!

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "T - Rex Runner"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: