Sponsored Links

Super Mario Hidden Wheels

Super Mario Hidden Wheels là loại xe và trò chơi tìm đồ vật ẩn. Đó là 15 bánh xe trên 5 cấp độ. Sử dụng chuột và nhấp vào các bánh xe khi bạn nhìn thấy. Thời gian có hạn, vì vậy hãy nhanh chóng và tìm tất cả các bánh xe ẩn trước khi hết thời gian. Bạn có 2 phút cho mỗi bức tranh và bạn có thể mắc 5 lỗi. Nếu bạn làm nhiều sai lầm hơn, trò chơi sẽ kết thúc. Vì vậy, nếu bạn đã sẵn sàng bắt đầu trò chơi và tận hưởng!

Read More Read More
Nhấn [Esc] để thoát toàn màn hình

Super Mario Hidden Wheels

Sponsored Links

Super Mario Hidden Wheels

Super Mario Hidden Wheels là loại xe và trò chơi tìm đồ vật ẩn. Đó là 15 bánh xe trên 5 cấp độ. Sử dụng chuột và nhấp vào các bánh xe khi bạn nhìn thấy. Thời gian có hạn, vì vậy hãy nhanh chóng và tìm tất cả các bánh xe ẩn trước khi hết thời gian. Bạn có 2 phút cho mỗi bức tranh và bạn có thể mắc 5 lỗi. Nếu bạn làm nhiều sai lầm hơn, trò chơi sẽ kết thúc. Vì vậy, nếu bạn đã sẵn sàng bắt đầu trò chơi và tận hưởng!
Bắt đầu chơi
Để chơi trò chơi, bạn cần cho phép Adobe Flash Player chạy trong trình duyệt của bạn.

You can use UGameZone Flash Enabler plugin to enable Flash automatically. Or you can follow our instructions to enable Flash manually.

play automatically
Sponsored Links
Sponsored Links

Trò chơi liên quan

Thông tin trò chơi

Sponsored Links

Game Ratings

90%

Vở kịch 1850

Xêp hạng 90%

Phiếu bầu 715

715 
30
Category
Sự miêu tả

Super Mario Hidden Wheels là loại xe và trò chơi tìm đồ vật ẩn. Đó là 15 bánh xe trên 5 cấp độ. Sử dụng chuột và nhấp vào các bánh xe khi bạn nhìn thấy. Thời gian có hạn, vì vậy hãy nhanh chóng và tìm tất cả các bánh xe ẩn trước khi hết thời gian. Bạn có 2 phút cho mỗi bức tranh và bạn có thể mắc 5 lỗi. Nếu bạn làm nhiều sai lầm hơn, trò chơi sẽ kết thúc. Vì vậy, nếu bạn đã sẵn sàng bắt đầu trò chơi và tận hưởng!

Step 1
Step 2
Please enable Adobe Flash Player to play "Super Mario Hidden Wheels"

Enable Flash in Chrome settings. When Flash is disabled, the label will read " Block sites from running Flash ".Click the toggle to enable flash and the label will read " Ask First ". Shown like the following:

Now Click And then,click " Allow " in the box that appears in the top-left to play the game.Shown like the following: